Thứ hai 23/5/2022
in trang
Đề xuất hỗ trợ đối với người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam - dioxin
 
Ngày 11/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1718 /UBND-VX,  đề xuất hỗ trợ đối với người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam - dioxin.
 
Theo đó, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, kiểm tra, rà soát, xác định nhu cầu cần thiết để hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội đối với người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam - dioxin theo nội dung Văn bản số 5593 UBĐN13 (sao gửi kèm), gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp và đề xuất.
  
Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, tổng hợp đề xuất của các sở, ngành, đơn vị liên quan; có trách nhiệm liên hệ với các tổ chức nước ngoài để xác định cụ thể nội dung được hỗ trợ. Đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành được hỗ trợ (nếu có), đảm bảo nội dung, hồ sơ, quy trình, thủ tục tiếp nhận tài trợ đúng theo quy định của pháp luật.
 

Ảnh minh hoạ

 
Thu Hoài