Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Mời dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ KH&ĐT, Khai mạc 08h00’ (thứ Ba) - Ngày 03/11
 
Cập nhật, 08:30’ ngày 02/11/2015
Ngày 02/11/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 103/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi về tình hình kinh tế, xã hội của các huyện biên giới đất liền của tỉnh Lai Châu, các cơ chế chính sách của Trung ương và địa phương đang áp dụng với khu vực biên giới, đất liền của tỉnh.
          
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực UBND tỉnh Lai Châu;
 
Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng;
 
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè;
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên TH-NC.
  
Thời gian:  ½ ngày, bắt đầu từ 08h00’ (thứ Ba) – ngày 03/11/2015.
  
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh - tầng 3 - nhà B - Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Giáo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ và làm việc cho Đoàn công tác trong thời gian Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Lai Châu.
 
Minh Tiến