Thứ hai 23/5/2022
in trang
UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 10
 

Sáng nay (28/10), UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 10 để tập trung thảo luận cho ý kiến vào 5 nội dung còn lại dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Ngọc An - Chủ tịch UBND tỉnh.

  

Đó là:  Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 95 của HĐND tỉnh về đề án phát triển Lâm nghiệp tỉnh giai đoạn 2007-2015; kết quả thực hiện nghị quyết số 145 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh đến năm 2015; công tác phòng chống tham nhũng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và công tác thi hành án dân sự năm 2015.  Nghị quyết số 95/2007 của HĐND tỉnh về đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh giai đoạn 2007-2015 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhận thức về vai trò, vị teí và tầm quan trọng của rừng ngày càng nâng lên. Đã quy hoạch được các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, thu hút được 17 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào phát triển lâm nghiệp. Một số chỉ tiêu nghị quyết đề ra đạt và vượt như chỉ tiêu về trồng rừng mới, khoán khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng cây phân tán..Sau 7 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 145 của HĐND tin về chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Hiện toàn tỉnh đã có trên 13 nghìn ha cây cao su, đạt 65,3% so với nghị quyết, trong đó cao su tiểu điền chiếm 4% , cao su đại điền chiếm 96% tổng diện tích. Đến nay các công ty cao su trên địa bàn chưa tiến hành khai thác mủ mà tập trung chăm sóc tốt diện tích hiện có, nguyên nhân do giá mủ cao su xuất khẩu giảm giá mạnh, diện tích đến tuổi khai thác ít...

 Thảo luận hai nội dung trên một số đại biểu cho rằng thời gian tới cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ công nhân là người địa phương để nâng cao thu nhập cho người dân góp phần xóa đói giảm nghèo, quan tâm việc cấp giấy chứng nhận đất cho người dân góp đất trồng cao su, một số diện tích không trồng được cao su mà đã đo đạc giao cho công ty cao su. Đồng thời các đại biểu cũng đề nghị tỉnh cần có giải pháp tháo gỡ nếu không dẫn đến tiêu cực, ta không nên để người dân quay lưng lại với cây cao su. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung trí tuệ làm rõ một số nội dung và góp ý kiến về công tác phòng chống tham nhũng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và công tác thi hành án dân sự năm 2015.

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đối với những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết, các báo cáo các sở, ngành tiếp thu và chỉnh sửa lại cho chính xác về mặt nội dung và số liệu. Việc quy hoạch xử lý chất thải rắn gắn với quy hoạch chung của tỉnh nhất là quy hoạch khu công nghiệp, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của tỉnh. Sở nội vụ phối hợp với các sở, ngành rà soát lại biên chế hiện có, xác định lại vị trí việc làm, đánh giá cán bộ, sắp xếp tinh giảm biên chế theo kế hoạch; tổ chức thi tuyển dụng khách quan, đúng quy định, sắp xếp cán bộ hợp lý, ưu tiên tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa phương, đào tạo cán bộ gắn với quản lý. Thành lập 1 cửa liên thông cấp tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC, chủ động cập nhật văn bản mới của chính phủ. Ngành giáo dục và đào tạo sớm hoàn thiện báo cáo để trình HĐND tỉnh xem xét đánh giá; phối hợp với sở Nội vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát đánh giá chất lượng giáo viên các cấp. Sở Nông nghiệp nghiên cứu để phát triển đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh một cách bền vững, xây dựng cơ chế cụ thể gắn với chương trình tái cơ cấu ngành...

 
Thu Hoài