Thứ hai 23/5/2022
in trang
Mời họp Thống nhất các danh mục DA đầu tư công, Khai mạc 07h30’ (thứ Ba) - Ngày 20/10(GM 97/GM-UBND)
 
Cập nhật, 15:30’ ngày 19/10/2015
Ngày 19/10/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 97/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
1. Thống nhất các danh mục dự án đầu tư công dự kiến khởi công trong giai đoạn 2016 – 2020 và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020.
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu họp và báo cáo.
 
2. Công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.
          
Thành phần:
  
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Văn hóa TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Bộ CH Quân sự tỉnh, Bộ CH Bội đội Biên phòng tỉnh. (Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư mời: Giám đốc, các Phó Giám đốc; Trưởng các phòng: Tổng hợp, Thẩm định, Văn xã, Kinh tế ngành).
 
Văn phòng UBND tỉnh: Q. Chánh Văn phòng, chuyên viên (Mạnh, Văn Dũng, Đoàn Đức, Trường, Hà Dũng, Mai).
  
Thời gian:  07h30’ (thứ Ba) – ngày 20/10/2015.
  
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến