Thứ hai 23/5/2022
in trang
Sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp 3 Văn phòng, Văn phòngTỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh
 
Chiều ngày (17/10), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp 3 Văn phòng.
   
Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Chí – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; Lê Thanh Hải - Phó Chánh Văn UBND tỉnh.
 

Đ/c Nguyễn Ngọc Vinh - Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ khai mạc hội nghị
   
Dự Hội nghị có đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, phó các phòng và các đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
    
Thực hiện quy chế số 01-QC/VPTU-VPHĐND-VPUBND, ngày 11/8/2013 được ba Văn phòng ký kết, các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Ba Văn phòng đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các Kỳ họp HĐND tỉnh, cuộc họp, làm việc, tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh và các cuộc họp của UBND tỉnh. Đặc biệt đã tập trung tham mưu, phục vụ góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (2015-2020).
 
Ba Văn phòng đã tổ chức quán triệt và chú trọng tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp xây dựng chương trình và triển khai thực hiện các chương trình công tác; chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ tốt các cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh; phối hợp trong công tác thông tin; công tác tiếp công dân, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo tỉnh. Qua thực hiện tốt công tác phối hợp đã góp phần quan trọng trong việc giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
    
Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có một số tồn tại, như: Công tác phối hợp trong việc chuẩn bị các văn bản phục vụ cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ, BCH Tỉnh uỷ, Kỳ họp HĐND và các phiên họp của UBND tỉnh đôi khi còn chậm, chất lượng chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh chưa thường xuyên…Chưa thực hiện giao ban định lỳ hàng quý và hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp theo định kỳ hàng năm.
   
Tham luận tại Hội nghị, các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, phó các phòng và các đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo và đề xuất tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao; xây dựng chương trình công tác và phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, tăng cường hơn nữa trong công tác tham mưu, giúp việc lãnh đạo tỉnh ...
  
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia thảo luận của các đồng chí dự hội nghị. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới ba Văn phòng sẽ phát huy những mặt đã làm được và khắc phục những tồn tại những 02 năm qua để làm tốt hơn trong công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND và UBND tỉnh.
 

 Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ  Nguyễn Ngọc Vinh bàn giao quyền đăng cai chủ trì thực hiện Quy chế cho Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tinhr Trần Hữu Chí 
  
Tại hội nghị này Văn phòng Tỉnh ủy bàn giao công tác đăng cai, chủ trì thực hiện Quy chế phối hợp giữa ba Văn phòng cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 

Lãnh đạo ba Văn phòng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thể hiện quyết tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp
 

Trước đó các Văn phòng đã tổ chức giao lưu cầu lông chào mừng Đại hội Đảng  bộ tỉnh khoá XIII, kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ và sơ kết Quy chế phối hợp.
 
Thu Hoài