Thứ hai 15/8/2022
in trang
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020
 
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, chiều 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc đề ra.
   
Dự Đại hội có đồng chí Lò Văn Giàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 300 đại biểu đại diện cho hơn 23.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu Nguyễn Khắc Chử bế mạc Đại hội
  
Trong những ngày diễn ra Đại hội, Đại hội đã thảo luận, định hướng và thông qua nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng… giai đoạn 2015 -2020 và những năm tiếp theo. Nhằm phấn đấu đến năm 2020, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc: Đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm từ 10%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 40 triệu đồng trở lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng Nông, lâm nghiệp, thủy sản 20%; công nghiệp, xây dựng 38%; dịch vụ 42%, ổn định sản lượng lương thực 200.000 triệu tấn /năm…
 

Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định quan trong tại Đại hội
 
Cùng với đó Đại hội đề ra nhiệm vụ, chương trình hành động mới trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII gồm 50 đồng chí. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII đã báo cáo trước Đại hội kết quả hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIII(2015-2020). Theo đó, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỳ họp đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII, gồm 16 đồng chí, bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng quy định Điều lệ Đảng và nội quy, quy chế Đại hội trong Đảng.
  
Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy khóa XII tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khoá XIII, các đồng chí Đỗ Ngọc An, Giàng Páo Mỷ, Vũ Văn Hoàn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Văn Lương - UVBTV được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIII.
  
Cũng tại Đại hội này, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 15 đồng chí, là những đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể 23 nghìn đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
  
Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là động lực tinh thần to lớn cổ vũ Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020. Đồng chí yêu cầu các tổ chức đảng ngay sau Đại hội cần thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về kết quả Đại hội; đồng thời, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
  
Bí Thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Chử kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh thi đua, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển; góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Thu Hoài