Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Than Uyên ngày 06/10/2015
 
Ngày 07/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 58/TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Than Uyên.
  
Ngày 06/10/2015 đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác TĐC tại huyện Than Uyên. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các điểm TĐC và làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Than Uyên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND có ý kiến kết luận.
     
1. Đẩy nhanh việc quyết toán, thi công và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đã được điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định 882/QĐ-UBND ngày 17/8/2015; Quyết định 935/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh. Đến thời điểm hiện tại huyện mới quyết toán được 37 công trình; 94 công trình đã hoàn thành chưa quyết toán; 52 công trình đang thực hiện, 55 công trình chưa triển khai thực hiện.
 
2. Đối với các đơn vị thi công chây ỳ không triển khai thi công hoặc triển khai không đảm bảo tiến độ cương quyết thanh lý hợp đồng, bàn giao cho đơn vị khác đủ năng lực để đẩy nhanh tiến độ thi công bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân các điểm TĐC.
 
3. Quan tâm, chỉ đạo việc giao cos, giám sát thi công mặt bằng và các công trình tại các điểm TĐC để điều chỉnh cho phù hợp.
 
4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án trồng rừng thay thế các dự án thuỷ điện trên địa bàn và phương án hỗ trợ đời sống cho Nhân dân tại các điểm tái định cư.
 
5. Chỉ đạo BQL rừng phòng hộ, các xã vùng ngập lòng hồ thuỷ điện Huổi Quảng tổ chức khai thác tận thu các sản phẩm lâm nghiệp theo phương án được phê duyệt.
 
6. Tư vấn, hướng dẫn Nhân dân tại các điểm TĐC xây dựng các công trình dân dụng phù hợp với quy hoạch, cảnh quan để đảm bảo sử dụng có hiệu quả sau đầu tư.
 
Minh Tiến