Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HỎA TỐC) Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015.
 
Ngày 08/10/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HỎA TỐC) số 1531/KH-UBND tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015.
 
Thời gian: 14h00' – 16h00' (Chủ nhật) – ngày 11/10/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Thành phần:
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì Hội nghị.
 
Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa TT&DL, Thông tin và Truyền thông, Lao động TB&XH, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng ban QL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
 
Giám đốc: Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh; Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng.
 
Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng: Nông nghiệp và PTNT, Đầu tư và Phát triển, Công thương, Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội.
 
Các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND, Trưởng ban QLDA.
 
Khoảng 60 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Xây dựng, Công nghiệp, sản xuất Nông – Lâm nghiệp, Thủy sản, Vận tải, Thương mại – dịch vụ… (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn và gửi Giấy mời).
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
Chuẩn bị các nội dung và in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị:
 
(1) Báo cáo tóm tắt định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
 
(2) Báo cáo tóm tắt định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020
 
(3) Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, hướng tháo gỡ
 
(4) Môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, sản xuất kinh doanh hiện nay, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước…
 
(5) Một số vấn đề cần trao đổi với doanh nghiệp.
 
Dự thảo nội dung phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Gửi giấy mời dự Hội nghị tới các doanh nghiệp; tổng hợp các nội dung kiến nghị, đề xuất, trao đổi của doanh nghiệp với tỉnh.
 
(Các nội dung trên yêu cầu hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước 11h00' ngày 10/10/2015).
 
2. Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh… và các địa phương chuẩn bị các nội dung đối thoại, trả lời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong các lĩnh vực như: Đất đai, cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, chính sách thuế, vốn vay ngân hàng, chính sách hỗ trợ… Đồng thời, đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, góp phần duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh.
 
3. Văn phòng UBND tỉnh: Chuẩn bị các điều kiện (phòng họp, khánh tiết, tiệc chiêu đãi) phục vụ Hội nghị.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến