Thứ hai 23/5/2022
in trang
Chương trình công tác tháng 10/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 01/10:
- Dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Phong Thổ.
- Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh.
- Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 giai đoạn 2010-2015
Ngày 02/10:
- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2015
- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 giai đoạn 2010-2015
- Dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015
Ngày 02-03/10:
Kiểm tra công tác phát triển du lịch huyện Tam Đường
Ngày 03/10:
Dự Hội nghị đánh giá 5 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác dân vận; tổng kết công tác dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
Ngày 05/10:
Họp Tiểu ban phục vụ Đại hội
Ngày 06/10:
Họp Thường trực UBND tỉnh
Ngày 06-08/10:
Kiểm tra công tác phát triển kinh tế - xã hội tại các huyện Than Uyên, Tân Uyên
Ngày 07/10:
Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh
Ngày 08-09/10:
Làm việc với các Sở: Khoa học và CÔng nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội.
Ngày 08/10:
- Dự gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận.
- Dự gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Ngày 09/10:
- Kiểm tra công tác phục vụ Đại hội.
- Họp các ngành và nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện dự án Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu
Ngày 12/10:
Dự họp Thường trực Tỉnh ủy
Ngày 13/10:
Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (trù bị)
Ngày 14-15/10:
Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (chính thức)
Ngày 18/10:
- Dự gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng
- Dự kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường ĐH Tây Bắc
Ngày 19/10:
- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy
- Dự gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác tổ chức Xây dựng Đảng
Ngày 19-20/10:
Họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2015
Ngày 21-22/10:
Dự Đại hội Khuyến học tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 23/10:
Dự Hội nghị giao ban Cụm I Hội Khuyến học các tỉnh Tây Bắc năm 2015 tại huyện Sìn Hồ
Ngày 20-25/10:
Kiểm tra công tác dân tộc tại các huyện Mường Tè – Nậm Nhùn
Ngày 26/10:
Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015
Ngày 28-30/10:
Kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại một số huyện trên địa bàn
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến