Thứ hai 23/5/2022
in trang
Mời họp GM 90/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Ba) - Ngày 29/9/2015
 
Cập nhật, 11:30’ ngày 28/9/2015
Ngày 24/9/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 90/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Họp Ban Tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX, khu vực I, tại tỉnh Lai Châu, năm 2015.
          
Thành phần:
  
Chủ trì: đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và Lãnh đạo Vụ Thể dục thể thao quần chúng – Tổng cục TDTT.
 
Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. (Danh sách kèm theo)
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi lĩnh vực.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
  
Thời gian:  ½ ngày, bắt đầu từ 08h00’ (thứ Ba) – ngày 29/9/2015.
  
Địa điểm:  Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung và các tài liệu liên quan, gửi thành phần dự buổi họp trước ngày họp.
 
Minh Tiến