Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015
 
Ngày 14/9/2015, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 50 - CV/ĐU, hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015; quán triệt các Nghị quyết Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ VIII; đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Lần thứ XIII.
 

 
Theo đó, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2015, tập trung vào 06 nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 9 năm 2015 như: Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới (05/9). Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015); 46 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2015); 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2015); 85 năm Ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2015); 61 năm Ngày giải phóng Lai Châu (30/9/1954 – 30/9/2015).
 
 Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, quần chúng về ý thức chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác trong quản lý, bảo vệ tài sản cơ quan… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.
 
Hướng dẫn số04-HD/BTG ngày 27/8/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; Công văn số 2382/CAT-PA81-PA83 ngày 26/8/2015 của Công an tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ download trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, mục Hoạt động của Đảng uỷ Văn phòng (Riêng các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Lai Châu làn thứ VIII đã gửi cho Bí thư các Chi bộ trực thuộc).
 
Kết thúc đợt học tập báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện về Đảng uỷ Văn phòng (qua phòng Hành chính – Tổ chức) trước ngày 30/9/2015 để tổng hợp báo cáo Đảng uỷ cấp trên.
 
Thu Hoài