Thứ hai 23/5/2022
in trang
Giấy mời họp số 86/GM-UBND, Khai mạc 13h30’ (thứ Năm) - Ngày 17/9/2015
 
Cập nhật, 15:30’ ngày 11/9/2015
Ngày 11/9/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 86/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
UBND tỉnh kính mời đồng chí đến dự buổi họp và làm việc với đoàn khảo sát kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015.
          
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an tỉnh (Có danh sách kèm theo);
 
Thời gian:  khai mạc lúc 13h30’ (thứ Năm) – ngày 17/9/2015.
  
Địa điểm:  Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
 
Minh Tiến