Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời số 82/GM-UBND mời dự họp BTV Tỉnh uỷ, khai mạc 07h30’ (thứ Hai)-Ngày 31/8/2015
 
Cập nhật, 15:30’ ngày 28/8/2015
Ngày 28/8/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 82/GM-UBND mời dự kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 8.
 
Nội dung:
 
UBND tỉnh kính mời đồng chí dự họp nội dung 8 kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (theo Công văn số 963-CV/VPTU gửi kèm Giấy mời)
         
Thành phần:
  
Đồng chí Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Thời gian, địa điểm: Theo Công văn số 964-CV/VPTU
 
Minh Tiến