Thứ hai 15/8/2022
in trang
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Chú trọng công tác phát triển Đảng
 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, nhiều năm qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả và đảm bảo chất lượng.
   
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 43 đảng viên, trong đó có 36 đảng viên chính thức và 7 đảng viên dự bị, sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc. Các chi bộ đều có điều kiện thuận lợi trong công tác phát triển đảng viên. Cán bộ, đảng viên, quần chúng Văn phòng UBND tỉnh có nhận thức và tư duy chính trị, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng ...
  
Để tránh tình trạng phát triển đảng viên một cách ồ ạt theo chỉ tiêu, chạy theo số lượng, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”, phải theo phương châm coi trọng chất hơn lượng, coi đó là nguyên tắc để thực hiện công việc này. Đảng bộ cũng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ về việc thực hiện quy trình, thủ tục, các bước triển khai việc bồi dưỡng kết nạp. Việc phát triển đảng viên được thực hiện một cách rộng rãi, dân chủ, khách quan nhưng thận trọng, hiệu quả, đúng quy trình và quy định của Điều lệ Đảng.
 

Chi bộ Kinh tế ngành - TĐC biểu quyết các mục tiêu tại Đại hội.
  
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có đặc thù riêng là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nên số cán bộ, đảng viên, nhất là  cấp uỷ viên thường xuyên đi công tác nên việc tổ chức, duy trì chế độ sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn... Do vậy, Đảng bộ đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ chú trọng thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; giúp quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu biết về tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên và có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
 
Mặt khác, rà soát, phát hiện và lựa chọn quần chúng ưu tú của tổ chức để giới thiệu cho Chi bộ theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng. Đảng bộ yêu cầu các Chi bộ phải trực tiếp giao việc cho những quần chúng tích cực để họ tự khẳng định năng lực hoạt động của mình. Từ đó, Chi bộ đánh giá, nhận xét về thái độ, tinh thần trách nhiệm, động cơ phấn đấu của quần chúng. Lấy đó làm cơ sở quan trọng để xem xét tiếp tục bồi dưỡng, khi có đủ điều kiện thì đề nghị xem xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.
  
Đảng bộ cũng lưu ý các Chi bộ phải gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn cho từng Chi bộ, cơ quan mà Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
  
Việc hướng dẫn người kết nạp vào Đảng làm hồ sơ là một khâu quan trọng, tuy không khó nhưng lại dễ sai sót, nhầm lẫn trong quá trình kê khai lý lịch. Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ trực tiếp làm việc với người xin vào Đảng, hướng dẫn chi tiết từng nội dung, từng phần. Do đó, tránh được tối đa những sai sót, không phải làm đi làm lại hồ sơ nhiều lần và giúp cho quá trình thẩm tra, xác minh lý lịch được thực hiện chặt chẽ đầy đủ, chính xác và nhanh chóng.
   
Việc thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp được làm đúng quy trình đảm bảo chất lượng. Sau khi có Quyết định chuẩn y, Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên theo đúng quy định, nghiêm túc và trang trọng, để lại dấu ấn sâu sắc trong mỗi người về lòng tự hào, về vai trò và trách nhiệm của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới. Đảng viên mới Nguyễn Thanh Giang cho biết: Tôi thấy rất tự hào và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là trách nhiệm nặng nề, nhưng với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, không ngừng học tập nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức. Chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.
  
Nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đặt ra mục tiêu kết nạp từ 6 đảng viên trở lên, đến cuối năm 2014 đã kết nạp được 10 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). Nói về kinh nghiệm phát triển đảng viên của Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh – Bí thư Đảng ủy chia sẻ: “Để công tác phát triển đảng được liên tục, đều và có chất lượng yếu tố con người là cơ bản. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nói đi đôi với làm; nói, viết làm theo Nghị quyết, điều hành, phân công chỉ đạo công việc có hiệu quả; nêu cao tinh thân tự phê bình và phê bình. Luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả các tài sản, phương tiện và trang thiết bị. Qua đó quần chúng thấy và noi theo, tạo động lực cho họ tự hoàn thiện mình, tu dưỡng, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng...”.
  
Việc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh chính là việc làm thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao, bảo đảm tính kế thừa của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. 
 
Thu Hoài