Thứ hai 23/5/2022
in trang
Hội nghị đánh giá kết quả chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp 6 t
 
Hội nghị được Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tổ chiều ngày 12/8. Đồng chí Nguyễn Chương-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể chủ trì hội nghị.
    

Đồng chí Nguyễn Chương-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể phát biểu tại Hội nghị.
   
6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn các HTX tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, xây dựng mô hình điển hình về phát triển kinh tế tập thể. Các thành viên Ban chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ được phân công, kết hợp nhiệm vụ được phân công, kết hợp nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị lồng ghép triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể bước đầu đạt kết quả; trong đó đã triển khai hỗ trợ xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới thiết bị đối với các HTX, tổ hợp tác; tạo điều kiện cho HTX, tổ hợp tác vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ là trên 6,7 tỷ đồng cho 5 dự án. Toàn tỉnh đã vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 8 HTX, 7 tổ hợp tác, nâng tổng số HTX lên 258 HTX và 170 tổ hợp tác, với nhiều hình thức tổ chức, quy mô và phạm vi hoạt động đa dạng, phong phú, đã có những đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng tại địa phương.   
 
6 tháng cuối năm 2015 Ban Chỉ đạo ước thành lập mới được 02 tổ hợp tác; Kết nạp mới 10 thành viên; Doanh thu bình quân của tổ hợp tác đạt 190 triệu đồng, thu nhập của 1 thành viên đạt 20 triệu đồng/người/năm.
 
Về Hợp tác xã thành lập mới 02 HTX ; Kết nạp mới 15 thành viên; Doanh thu bình quân của HTX đạt 890 triệu đồng, thu nhập của 1 thành viên đạt 28 triệu đồng/người/năm.
   
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề khó khăn, thuận lợi, đề xuất, kiến nghị trong việc tổ chức lại các HTX theo luật HTX năm 2012, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về phát triển kinh tế tập thể; vận động thành lập mới HTX, tổ hợp tác.
  
  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chương-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh trong 6 tháng đầu năm của tỉnh, đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Liên minh HTX tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia tại hội nghị chỉnh sửa và hoàn hiện lại báo cáo; Đôn đốc các Tổ hợp tác và HTX thực hiện nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 19 của Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã; Tập trung rà soát, hướng dẫn tổ chức lại các hợp tác xã theo đúng luật; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với HTX.
 
Thu Hoài