Thứ hai 23/5/2022
in trang
Mời dự gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng các cấp
 
Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời tới dự gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước các cấp (28/8/1945 – 28/8/2015). Tải Giấy mời
 

     
Thời gian: 14h00’ (thứ 2) – ngày 17/8/2015.
 
Địa điểm: Hội trường lớn – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Chương trình gặp mặt:
 
* Từ 14h00’: Đón tiếp Đại biểu.
 
* Từ 15h15' đến 17h00':
 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 
Diễn văn kỷ niệm;
 
Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh;
 
Phát biểu của nguyên Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
 
Phát biểu của nguyên CCVC Văn phòng UBND tỉnh;
 
Công tác thi đua, khen thưởng;
 
Bế mạc.
 
Kết thúc chương trình Gặp mặt kỷ niệm kính mời các đại biểu dự bữa cơm thân mật tại NK Hương Phong.
 
BTC đón tiếp đại biểu ở xa về từ 10h00' ngày 17/8/2015 tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thông tin liên hệ:
 
Đ/c Đặng Thị Diệu Thuý – Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức; ĐT: 0945 381 299.
 
Đ/c Nguyễn Thị Luyến – Phụ trách phòng Quản trị - Tài vụ; ĐT: 0918 574 886.
 
Minh Tiến