Thứ hai 23/5/2022
in trang
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 32 năm 2015
 
Tổng kết hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai- Lai Châu, giai đoạn 2014 – 2015
 
Sáng 08/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai cùng UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác giữa hai tỉnh, giai đoạn 2014 – 2015.
Triển khai các biện pháp phòng trừ chuột
 
Ngày 6/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1149/UBND-NN, triển khai các biện pháp phòng trừ chuột.
 
Đôn đốc thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015
 
 
 
Hùng Cường