Thứ hai 15/8/2022
in trang
Giấy mời họp số 71/GM-UBND, Khai mạc 07h30’ (thứ Hai) - Ngày 27/7/2015
 
Cập nhật, 14:30’ ngày 23/7/2015
Ngày 23/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 71/GM-UBND mời dự họp UBND tỉnh tháng 7.
 
Nội dung:
 
Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2015 để thảo luận các nội dung sau:
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư:
  
Quy hoạch phát triển kinh tế nông lâm sinh thái sông Đà tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch:
  
Đề án đào tạo năng khiếu thể dục thể thao và vận động viên thể thao thành tích cao.
 
Ban Dân tộc:
 
Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020.
 
Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện dự án sắp xếtp ổn định dân cư 02 xã Tà Tổng, Mù Cả huyện Mường Tè giai đoạn 2011-2015.
 
Báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010.
 
Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 
Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.
 
Đề nghị các đại biểu tải tài liệu tại địa chỉ http://vpubnd.laichau.gov.vn mục Tài liệu Hội nghị để nghiên cứu, tham gia.
 
 
         
Thành phần:
  
* Đại biểu triệu tập: Các đồng chính thành viên UBND tỉnh;
 
* Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
 
Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá TT&DL, Lao động TB&XH, Nội vụ, Ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước tỉnh. (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT.Tin học và Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
       
Thời gian: 01 ngày, khai mạc 07h30’ (thứ Hai) – ngày 27/7/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp số 10 – trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Minh Tiến