Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 67/GM-UBND, Khai mạc 14h00’ (Thứ Tư) - Ngày 15/7/2015
 
Cập nhật, 16:30’ ngày 13/7/2015
 Ngày 13/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 67/GM-UBND mời dự họp trực tuyến.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành Thanh tra.
         
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chuyên viên Ban Tiếp công dân.
 
Thanh tra tỉnh: Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ 1, 2, 3.
 
Chánh Thanh tra các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Lao động – TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá – TT&DL, Nội vụ.
 
Chánh Thanh tra thành phố Lai Châu.
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh.
       
Thời gian: ½ ngày, khai mạc hồi 14h00’ (thứ Tư) – ngày 15/7/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2 – nhà B).
 
Giao Thanh tra tỉnh sao gửi tài liệu Hội nghị cho các đại biểu; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến