Thứ hai 15/8/2022
in trang
Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW
 
Sáng 09/7, Ban dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của ban Bí thư TW Đảng(khóa XI)” Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và sơ kết công tác dân vận 6 tháng đấu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
Các đồng chí: Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự hội nghị.
     
 Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Vũ Văn Hoàn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bùi Từ Thiện- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tống Thanh Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.  
 

Các đại biểu dự tại điểm đầu cầu tỉnh ta
   
6 tháng đầu năm 2015, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Dân vận các địa phương thực hiện có kết quả nhiều nội dung công tác. Trong đó, Ban Dân vận Trung ương tích cực triển khai đảm bảo tiến độ thực hiện các Đề án năm 2015 được Ban Bí thư giao. Đồng thời, tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam ”. Theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, phối hợp với các cấp, ngành tổ chức đơn vị củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào dân vận khéo, giải quyết các vấn đề tôn giao, thống nhất hòa hợp dân tộc.
  
6 tháng cuối năm, Ban Dân vận các cấp tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chủ trương, giải pháp giải quyết vấn đề Biển Đông. Tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc theo dõi, nắm bắt, báo cáo và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
  
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận tham mưu cho các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các quyết định của Ban Bí thư về quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt việc nắm bắt, báo cáo, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế làm công tác dân vận các cấp và ở các đoàn thể chính trị - xã hội.
 
Thu Hoài