Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 62/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Hai) - Ngày 06/7/2015
 
Cập nhật, 09:30’ ngày 03/7/2015
Ngày 03/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 62/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm (2010-2015) công tác xây dựng, quản lý giao thông nông thôn gắn liền với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2020.
         
Thành phần:
  
Đ/c Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường;
 
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi giao thông;
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
       
Thời gian: 08h00’ (thứ Hai) – ngày 06/7/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2 – nhà B).
 
Giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh in ấn tài liệu gửi đại biểu dự Hội nghị và phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến