Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 30/6/2015
 
Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 40 /TB-UBND, Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND huyện Tam Đường ngày 30/6/2015.
 
Ngày 30 tháng 6 năm 2015, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND huyện Tam Đường về việc triển khai chương trình phát triển cây ăn quả ôn đới. Tham dự buổi làm việc có đại diện Viện Bảo vệ thực vật; Viện Rau quả; lãnh đạo: Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Tam Đường và các phòng ban chuyên môn.
  
Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:
 
1. Đối với dự án phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường (UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 15/12/2014)
  
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tam Đường và các đơn vị liên quan triển khai dự án đảm bảo tiến độ; kiểm tra, đánh giá chất lượng giống trước khi trồng.
  
- UBND huyện Tam Đường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND các xã có liên quan phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia dự án theo quy trình, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; triển khai các biện pháp chăm sóc, quản lý vườn cây sau trồng, đặc biệt là việc quản lý gia súc.
 
2. Đối với việc triển khai dự án vườn cây mẫu gắn với vườn ươm.
 
Giao Trung tâm Khuyến nông tỉnh làm chủ đầu tư; Trung tâm Khuyến nông tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự án trình UBND tỉnh phê duyệt; quy mô, địa điểm, nguồn kinh phí và tiến độ triển khai cụ thể như sau:
 
- Nội dung đầu tư: Vườn cây mẫu (triển khai trồng các tập đoàn giống mới, có tính ưu việt cao; áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc vườn cây...); vườn ươm; đường sản xuất (nếu có), nhà quản lý...
 
- Quy mô dự kiến: 03-05 ha.
 
- Địa điểm: Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ trì phối hợp cùng UBND huyện Tam Đường lựa chọn địa điểm triển khai.
 
- Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi phí quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu.
 
- Tiến độ triển khai: Lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 9/2015; triển khai dự án trong quý IV năm 2015.
 
3. Về xây dựng đề án phát triển cây ôn đới trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp cùng UBND huyện Tam Đường và Sìn Hồ trên cơ sở đánh giá điều kiện tự nhiên và kết quả triển khai cây ăn quả ôn đới tại các huyện trong các năm trước xây dựng đề án phát triển cây ăn quả ôn đới trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh trong quý I năm 2016; quy mô đề án khoảng 500 ha (huyện Tam Đường 300 ha, huyện Sìn Hồ 200 ha).
 
Thu Hoài