Thứ hai 23/5/2022
in trang
Giấy mời họp số (Hoả tốc) 59/GM-UBND, khai mạc 08h00’ ngày 02/7/2015
 
Cập nhật, 09:20’ ngày 01/7/2015
Ngày 01/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HỎA TỐC) số 59 /GM-UBND mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2015, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm.
 
 1. Thành phần.
  
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban ATGT tỉnh;
 
- Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh (Trừ các thành viên Ban An toàn giao thông các huyện);
 
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi ATGT;
  
- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
  
2. Thời gian: Buổi sáng, ngày 02 tháng 7 năm 2015 (bắt đầu từ 08h00').
  
3. Địa điểm:
  
Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh - Tầng 2, nhà B, Trung tâm HCCT tỉnh.
  
4. Tổ chức thực hiện:
 
Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh in ấn tài liệu gửi đại biểu dự Hội nghị và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học và Công báo) chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị.
 
Thu Hoài