Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Thay đổi thời gian HN trực tuyến về thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2015.
 
Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Công văn (HOẢ TỐC) số 941/UBND-VX v/v thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến về thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2015.
  
Ngày 29/6/2015, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Giấy mời số 57/GM-UBND về Hội nghị trực tuyến thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2015. Tuy nhiên do lịch công tác của Thủ tướng Chính phủ thay đổi nên thời gian Hội nghị trực tuyến được đổi lại như sau:
 
Thời gian: khai mạc hồi 14h00’ (thứ Tư) – ngày 01/7/2015.
 
Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy mời số 57/GM-UBND ngày 29/6/2015.
 
Minh Tiến