Thứ hai 23/5/2022
in trang
Tập huấn triển khai Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao
 
Chiều ngày 25/6, Trung tâm Tin học và Công báo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn công tác triển khai Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao(Quy chế 42) cho cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
 

Cán bộ CCVC Văn phòng UBND tỉnh tham gia tập huấn
 
Tại buổi tập huấn, đồng chí Trần Việt Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo Văn phòng UBND tỉnh trình bày các nguyên tắc chung; nội dung, quy trình cập nhật thông tin nhiệm vụ được giao; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; chế độ thông tin, báo cáo; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi. Đây là công cụ giúp các đơn vị trong Văn phòng Chính phủ quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng; công cụ để lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Chính phủ đánh giá, so sánh tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của các Bộ, cơ quan, địa phương. Đồng thời giúp Bộ, cơ quan, địa phương cập nhật và theo dõi tiến độ thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
  
Các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ nắm chắc được tình hình và tiến độ thực hiện công việc, kịp thời theo dõi để báo cáo. Qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu lực chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống hành chính Nhà nước.
 

Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn.
 
Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, việc theo dõi, kiểm tra, Đồng chí mong muốn qua buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh  sẽ nắm chắc và sử dụng thành thạo Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, từ đó tiếp tục nhân rộng, phổ biến tới các đồng chí cán bộ trong cơ quan, đơn vị mình.
  
Cũng tại buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ Văn phòng UBND tỉnh được hướng dẫn thực hành chức năng đăng ký hệ thống phòng họp, một chức năng mới được cập nhật trên hệ thống TD Office nhằm tránh tối đa việc trùng lặp việc bố trí các phòng họp của UBND tỉnh.
 
Thu Hoài