Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 55/GM-UBND, Khai mạc 07h30’ - Ngày 22/6/2015
 
                                               Cập nhật, 09:30’, 19/6/2015
Ngày 19/6/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 55/GM-UBND mời dự họp
    
Nội dung: Họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) năm 2015.
 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
  
- Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.
  
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.
  
2. Sở Tài chính
  
- Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2015.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác, trong Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu.
   
3. Văn phòng UBND tỉnh
   
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015.(Gửi tài liệu)
    
(Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn  mục "tài liệu hội nghị" để nghiên cứu, tham gia).
  
I. Thành phần:
  
1. Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
 
2.  Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
  
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
 
Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban QLDA di dân – Tái định cư tỉnh. (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
  
UBND các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.
 
Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
  
III. Thời gian: 01 ngày, khai mạc hồi 7h30 ngày 22/6/2015.
 
IV. Địa điểm:  Phòng họp số 10 - Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh.
 
Thu Hoài