Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc 8/6/2015
 
Ngày 17/6/2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 34 /TB-UBND, Kết luận của đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 08 tháng 6 năm 2015.
 
Ngày 08 tháng 6 năm 2015, đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện công trình Đường giao thông liên vùng – Đường tỉnh 107 (Đoạn Pá Ngừa – Khau Riềng), huyện Tân Uyên. Tham dự Đoàn kiểm tra có Lãnh đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo, cán bộ Ban QLDA bồi thường di dân, tái định cư tỉnh và Đại diện các nhà thầu tư vấn, thi công công trình Đường giao thông liên vùng – Đường tỉnh 107 (Đoạn Pá Ngừa – Khau Riềng), huyện Tân Uyên. Sau khi đi kiểm tra và nghe báo cáo của Lãnh đạo, cán bộ Ban QLDA bồi thường di dân, tái định cư tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:
  
 1. Đồng ý cho chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh giảm hạng mục phụ trợ phần phà (Chỉ đầu tư hạng mục chính như: Nhà thuỷ thủ, sân tường rào, khu WC chung của cả hai bên phà).
   
 2. Phần xử lý kỹ thuật đối với nền đường, tường chắn mặt bến thuộc hạng mục phà phía Khau Riềng xử lý kỹ thuật tường chắn mặt bến từ K38+100,91 đến Km38+154,90 thuộc hạng mục phà: Giao Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công tính toán giải pháp thiết kế, thi công đảm bảo an toàn, ổn định, kịp thời, tiết kiệm;
  
 Xử lý ta luy dương phần đường vào phà: Do phạm vi nứt lún quá lớn, trước mắt yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công lập các biển báo, lập hệ thống mốc và tiến hành quan trắc theo dõi quá trình lún, biến dạng các vết nứt ghi đầy đủ nhật ký theo thời gian và kịp thời báo cáo các cơ quan liên quan thống nhất đề xuất phương án, giải pháp xử lý đảm bảo ổn định lâu dài.
 
   3. Yêu cầu Ban QLDA bồi thường di dân, tái định cư tỉnh đôn đốc nhà thầu thi công (Đặc biệt là nhà thầu thi công phần mặt đường từ Km0+00 đến Km22+00) đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành dự án trong thời gian đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
 
Thu Hoài