Thứ hai 23/5/2022
in trang
Tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
 
 Ngày 12/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 831 /UBND-XD, Về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.
  
 Theo đó, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 02/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1819/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trên địa bàn tỉnh.
  
 Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe trong việc thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải.
  
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm kích thước thùng xe theo đúng quy định của pháp luật. Đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; phân tích dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và trực tiếp thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm về tốc độ và hành trình chạy xe trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến nay.
   
 Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh, công tác quản lý tại tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải do địa phương cấp phép và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
  
 Rà soát, lập danh sách các xe ô tô hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm cung cấp cho Cảnh sát giao thông và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm và để người dân và cơ quan truyền thông cùng tham gia giám sát.
   
 Công an tỉnh phối hợp vớPi Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở khách, chú trọng tuần lưu, đặc biệt là trên các tuyến đường có lưu lượng xe khách lưu thông cao, các tuyến đường đang thi công nâng cấp, mở rộng; phối hợp với các đơn vị của ngành giao thông vận tải kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với chủ xe, người điều khiển phương tiện quá niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm tham gia giao thông, chở quá tải trọng cho phép,...;sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.
  
 Tổ chức xây dựng và thường xuyên triển khai thực hiện kế hoạch, chuyên đề về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trong đó lưu ý tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý vi phạm; phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Chú trọng phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm tốc độ, tránh vượt; nồng độ cồn, phần đường, làn đường, chở quá tải trọng cho phép, cơi nới thành thùng xe....
  
 Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải bPằng xe ô tô cũng như các quy tắc giao thông; cảnh báo các nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông đối với xe chở khách và nguy cơ hậu quả tai nạn giao thông tại các nút giao thông, đường ngang.
   
 Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quán triệt nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 02/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các đơn vị để thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
  
 UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.
  
 Chủ động chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, tình trạng xe dù, bến cóc, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn địa phương.
  
 Các đơn vị bến xe, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các đơn vị vận tải, cán bộ điều hành vận tải, cán bộ làm công tác an toàn và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và thực hiện chủ đề năm An toàn giao thông 2015 là "Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện" với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết".
  
Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đồng thời, quy định về tập huấn nghiệp vụ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho người điều hành vận tải, cán bộ quản lý, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, người làm công tác theo dõi an toàn giao thông trong đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 12/7/2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.      
 
Thu Hoài