Thứ hai 15/8/2022
in trang
Bế mạc Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020
 
Sau 02 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm sáng 12/6, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (KCCQ) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.   

 Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ KCCQ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
  
Tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII; Công bố kết quả bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo góp ý văn kiện Đại hội XII của Đảng; dự thảo báo cáo góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tiêu chuẩn, cơ cấu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.
  
 Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với một số chỉ tiêu: 100% đảng viên, 98% quần chúng trở lên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phấn đấu 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hàng năm có trên 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 45% tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh”; 85% các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan; Mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú. Phối hợp với trường Chính trị mở 01 lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính; Kết nạp mới 100 đảng viên; 95% cơ quan, đơn vị không có cán bộ, công chức, viên chức, lao động vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa.
 

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 
  
Phát biểu bế mạc đồng chí Triệu Thị Vân - Bí Thư Đảng ủy KCCQ tỉnh thay mặt Đại hội kêu gọi kêu gọi toàn thể cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Khối các cơ quan tỉnh tích cực thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện nhiều công việc thiết thực, hiệu quả góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp và sự ổn định, phát triển, thịnh vượng của tỉnh nhà và đất nước. Ngay sau Đại hội, đề nghị các cấp ủy Đảng nhanh chóng triển khai, quán triệt NQ Đại hội Đảng các cấp để Nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống, luôn nhận được sự đồng thuận và tin tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, của nhân dân và xã hội.
 
Thu Hoài