Thứ hai 15/8/2022
in trang
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 (lần 1)
 
Phiên họp được UBND tỉnh tổ chức ngày 10/6. Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
   
Tại phiên họp các đại biểu các đại biểu thảo luận cho ý kiến vào 9 nội dung quan trọng để trình Ban thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh uỷ và kỳ họp HĐND sắp tới là: Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy hành chính và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2015; Báo cáo phương án sắp xếp, kiện toàn các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm nguồn lực tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS" giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Đề án tiếp tục triển khai thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020; Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An phát biểu chỉ đạo phiên họp
 
 Theo tờ trình về việc phê duyệt biên chế hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của tỉnh Lai Châu, tổng biên chế hành chính được Bộ Nội vụ giao là 2.081 biên chế. Trong đó, giao cho các cơ quan, đơn vị: 2.066 biên chế, không tăng so với số đã giao năm 2014 và biên chế dự phòng là 15. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 18.879 người; trong đógiao cho các cơ quan, đơn vị: 2.040 người, giảm 1 người so với số giao năm 2014 và số người còn dự phòng là 38 người. Ngành y tế có ý kiến đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh giúp ngành bổ sung biên chế cho bệnh viện trung tâm và các trạm y tế của huyện Nậm Nhùn, ít nhất là 50 biên chế. Tuy nhiên, theo đồng chí Vương Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế phải xây dựng đề án thành lập bệnh viện Nậm Nhùn được Bộ Y tế thẩm định thì mới được bổ sung biên chế. Theo Sở GD&ĐT, hiện nay biên chế trong ngành còn bất cập, giáo viên bậc mầm non, tiểu học, THCS do huyện quản lý đang thừa, có huyện thừa nhưng có huyện lại thiếu. Vì vậy Sở sẽ tham mưu với tỉnh thực hiện rà soát lại toàn bộ biên chế đối với giáo viên trên địa bàn tỉnh để chuyển đổi biên chế giữa các địa phương thiếu và thừa, không tuyển dụng thêm biên chế đối với bậc tiểu học và THCS. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần sắp xếp lại mô hình trường lớp học cho hợp lý; Tỉnh cần chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng lộ trình giảm biên chế đến năm 2021 theo hướng 10% của Thủ tướng Chính phủ; có số liệu thống kế so sánh về chất lượng biên chế giữa các năm; Thủ trưởng các đơn vị đánh giá lại chất lượng và hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quan tâm đến cơ cấu đội ngũ cán bộ đặc biệt cần nâng tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số.
   
Về Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy hành chính và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu các đại biểu cho rằng: Nhiều quy định trong dự thảo còn chung chung, có những phân cấp thẩm quyền là đương nhiên nên không cần quy định. Cần tổng hợp các văn bản hiện hành của cấp trên để trên cơ sở đó các Sở, ban, ngành theo dõi, áp dụng thực hiện.
  
 Cần viết lại tiêu đề thành riêng 02 văn bản, trong đó 01 văn bản quy định phân cấp quản lý công tác cán bộ đối với các cấp quy định, 01văn bản về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi công tác, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái, hiệp thương, miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, giánh chức, cách chức đối với cán bộ.
  
 Báo cáo phương án sắp xếp, kiện toàn các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đại biểu cho rằng: Căn cứ cơ sở thực tế tình hình hoạt động của các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh và điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội tỉnh việc kiện toàn các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 là cần thiết; tỉnh nên thành lập 03 Ban là: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và thủy lợi, Ban quản lý dự án xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Riêng các Ban quản lý dự án Bồi thường di dân tái định cư tỉnh giữ nguyên để tiếp tục thự hiện hoàn thành kết thúc chương trình tái định cư của tỉnh, sau đó sẽ xem xét chuyển đổi sát nhập vào các Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh khi kết thúc dự án. Đối với các Ban QLDA khác thì không giao thêm dự án mới và tiếp tục dự án cũ đến khi dự án hoàn thành thì giải thể; Các huyện, thành phố nên thành lập các Ban QLDA khu vực trên cơ sơ các ban cũ trước đây và quản lý toàn diện, chịu sự quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của các phòng chuyên môn thuộc lĩnh vự hoạt động. Đồng thời, phải xây dựng đề án đội ngũ cán bộ của các Ban QLDA; Sở Nội vụ và Sở Xây dựng làm rõ thẩm quyền thành lập các Ban QLDA; Sở Xây dựng hoàn chỉnh lại Báo cáo bằng Đề án để trình ban Cán sự Tỉnh ủy xem xét.
  
 Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm nguồn lực tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS" giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Đề án tiếp tục triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 đa số đại biểu thống nhất chuyển đổi các công trường lao động xã hội thành Trung tâm chữa bệnh tự nguyện để phục vụ công tác điều trị thay thế nghiện bằng Methadone lâu dài. Nếu làm tốt các vấn đề điều trị bằng Methadone sẽ khống chế đáng kể tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực cán bộ và cơ sở vật chất đang quản lý; Không bổ xung biên chế, cơ sở vật chất mà giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch sử dụng cán bộ hiện có cho hợp lý và đề nghị nên để mức đóng góp của doanh nghiệp tỉnh ở mức 30% mà thấp nhất là 40 từ 50%.
 
 Kết luận đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone là cần thiết và có hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, đến năm 2018 sẽ không hỗ trợ điều trị cho các đối tượng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế tính toán lại vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn lực tại chỗ, không tăng thêm; các mục tiêu trong Đề án, sau đó thống nhất lại với Ban Văn hóa – xã hội của HĐND tỉnh trước khi trình UBND tỉnh.
    
Đối với những vấn đề khác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành có liên quan phối hợp với huyện Mường Tè, Nậm Nhùn tập trung di chuyển con người, tài sản thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Lai Châu trước khi tích nước. Chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân, sản xuất vụ mùa đảm bảo diện tích và khung thời vụ.
  
Sở Giao thông tăng cường khảo sát đánh giá lại thực trạng đường giao thông trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án khắc phục để hạn chế ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 diễn ra an toàn, đạt kết quả cao. 
 

Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 6 lần 1
 
Thu Hoài