Thứ hai 15/8/2022
in trang
Văn phòng UBND tỉnh Biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2011–2015)
 
Chiều 03/6, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc 5 năm (2011–2015). Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
 

Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Sỹ Cảnh khai mạc hội nghị
     
5 năm qua, phong trào thi đua, khen thưởng luôn được cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh; gắn thi đua, khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan. Từ đó, tạo động lực phấn đấu, xây dựng được không khí phấn khởi, đoàn kết, hăng say lao động trong cơ quan; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tự rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ cán bộ, CCVC, người lao động. Thông qua các phong trào thi đua, các cơ quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác được giao. Công tác tham mưu của Văn phòng cơ bản đảm bảo tính kịp thời, đúng pháp luật trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, đầu tư - xây dựng, văn hóa - xã hôi, giáo dục, an ninh - quốc phòng...Trong lĩnh vực kinh tế, Văn phòng phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu với UBND tỉnh ban hành những quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tế địa phương, giúp cho kinh tế nông nghiệp của tỉnh liên tục tăng trưởng, tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản tăng, lâm nghiệp phát triển ổn định; sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – làng nghề duy trì và phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
  
Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác giáo dục- đào tạo, công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội...Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều thủ tục hành chính đã được tinh giản, góp phần giảm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, tổ chức, công dân đến làm việc. Tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp chuyển đổi giống mới, thâm canh, tăng vụ, trồng xen canh, đảm bảo về cơ cấu mùa vụ, phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi nên sản xuất nông nghiệp được mùa cả về diện tích, năng suất, sản lượng và tăng so với năm trước. Tham mưu Thường trực UBND chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch, hoàn thành rà soát lại quy hoạch tổng thể di dân TĐC Thủy điện Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát; chỉ đạo các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nội dung phục vụ các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, các kỳ họp của HĐND tỉnh theo đúng yêu cầu. Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác nội chính, an ninh- quốc phòng. Công tác văn thư, lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, nghiên cứu, xử lý hơn 10.000 văn bản đến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các ngành, các huyện, thị;
 

Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Sỹ Cảnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, từ trái sang phải Phòng QT-TV; Phòng HC-TC; Phòng TH-NC.
  
Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua trong các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động của cán bộ, NLĐ. Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc tiêu biểu. 5 năm qua, đã có 169 lượt CBCCVC và người lao động đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 31 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 15 cá nhân được nhận Huân chương lao động các hạng; 18 Cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng.
  
Giai đoạn 2016 – 2020, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục  phấn đấu thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu để UBND tỉnh ban hành những quyết sách tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển dịch vụ… phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh trong toàn giai đoạn 2015-2020;...
  
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng tỉnh đã biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh những thành tựu trong việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015 là có sự đóng góp không nhỏ của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, trong đó chú ý đến đối tượng là những chuyên viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Văn phòng.
 

 Đồng chí Đỗ Ngọc An Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị này, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận và trao tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.
 

  Đại diện tập thể phòng Tổng hợp - Nội chính Đỗ Thị Ngà tham luận tại hội nghị
 

   Cá nhân điển hình tiên tiên xuất sắc Trung tâm Tin học-Công báo  tỉnh Trần Huy Dương tham luận tại hội nghị
   

   Cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc phòng Hành chính - Tổ chức Trương Thị Thu Hằng tham luận tại hội nghị
  

   

 
Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Nguyễn Sỹ Cảnh,  Lê Thanh Hải trao tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.
 
Thu Hoài