Thứ hai 23/5/2022
in trang
Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh chuẩn bị đại hội lần thứ IV
 
Chiều 03/6, Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV họp thống nhất một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Vương Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì.
   
Đại hội chính thức sẽ diễn ra vào tháng 8/2015, với trên 500 đại biểu dự Đại hội. Trong đó có các hoạt động như: báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015) và phương hướng nhiệm vụ (2015-2020); tham luận các điển hình tiên tiến; khen thưởng các điển hình tiên tiến, bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020…
  

 Đồng chí Vương Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo.
  
Tham gia ý kiến tại buổi họp các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cho rằng:  tham luận trong Đại hội cần ngắn gọn tổng thể và nên đưa thêm nội dung cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng; cần có cuốn kỷ yếu để làm nổi bật phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và có hình ảnh triển lãm tại Đại hội và nên truyền hình trực tiếp Đại hội để đông đảo nhân dân các dân tộc quan tâm theo dõi;
  
Buổi họp đã thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo và Quyết định thành lập Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV. Theo đó, Tiểu giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước gồm: Tiểu ban nội dung; Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết và văn nghệ; Tiểu ban Hậu cần-Bảo vệ.  
  
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo tham gia ý kiến vào kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 bằng văn bản và gửi về Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trước ngày 10/6 để tổng hợp.
  
Ban thi đua khen thưởng cần lựa chọn 8 lĩnh vực tiêu biểu để tham luận tại Đại hội; cần sắp xếp nội dung chương trình hợp lý.
 
Thu Hoài