Thứ hai 23/5/2022
in trang
Giấy mời họp số 47/GM-UBND, khai mạc 08h00’ (Thứ Hai) - ngày 11/5/2015
 
Cập nhật, 10h30’ ngày 05/5/2015
 
Ngày 05/5/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 47/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 ngày 12/11/2007 của Quốc hội khoá XII và Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 11/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
  
Thành phần:
  
Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì.
 
Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên TN.
 
UBND các huyện, thành phố: Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
       
Thời gian: từ 08h00’ (thứ Hai) – ngày 11/5/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh (tầng 3, nhà B).
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến