Thứ tư 5/10/2022
in trang
UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công
 

Ngày 5/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 478/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Theo đó, UBND tỉnh bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kế từ ngày 5/5/2021. Bà Nguyễn Thị Thu Hương được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành.  

 
BBT