Thứ tư 5/10/2022
in trang
Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19
 
Ảnh minh họa.
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 353/VPUBND-HC về việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng ban, trung tâm trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt công chức, viên chức, người lao độngthực hiện, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn cơ quan chuyên môn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tự giác, tích cực, gương mẫu chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một tuyên truyền viên trong phòng chống dịch Covid-19”; hạn chế di chuyển ra ngoài tỉnh, nhất là đến các tỉnh, thành phố đang có dịch; thực hiện nghiêm, trung thực việc khai báo y tế khi đi qua vùng dịch và/hoặc đi từ vùng dịch trở về hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh, người bệnh, đến các cơ sở khám chữa bệnh, đi tàu bay, tàu hỏa, tàu thủy, xe buýt tuyến đường dài (nếu có); theo dõi tình hình sức khỏe khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo cho chính quyền địa phương, liên hệ với cơ quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm.
 
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhất là việc thực hiện yêu cầu 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; nhắc nhở những cá nhân còn lơ là, thực hiện chưa tốt; báo cáo, đề xuất lãnh đạo Văn phòng xử lý đối với những cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch.
 
Trung tâm Tin học và Công báo tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân hiểu được, biết được tình hình dịch bệnh, các biện pháp, trách nhiệm phòng, chống dịch qua đó góp phần nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng để công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thêm tin tưởng, hiểu, ủng hộ tích cực hợp tác cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
 
 
BBT