Thứ bảy 2/7/2022
in trang
Hướng dẫn công tác bầu cử
 

Ảnh minh họa

Ngày 19/5/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 312/VPUBND-HC về việc hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

  

Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động khi tham gia bầu cử cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế như sau:

  

1.Thực hiện khai báo y tế trực tiếp hoặc khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế thông qua các ứng dụng: Vietnam Health Declaration, Bluezone, Ncovi và khai báo y tế của tỉnh tại địa chỉ http:/truyvet.laichau.gov.vn... nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, không khạc nhổ bừa bãi, phải che miệng mỗi khi ho và hắt hơi, bỏ rác thải đúng nơi quy định.Thực hiện việc xếp hàng để vào bầu cử, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau là 2 mét, di chuyển theo hướng một chiều; thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổchức về tiến trình bầu cử; đồng thời kêu gọi cộng đồng, người thân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về phòng chống dịch Covid-19.

  

2. Trung tâm Tin học và Công báo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cửvà phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả; đăng tải chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử để công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu, lựa chọn bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.
 
BBT