Thứ hai 23/5/2022
in trang
Giấy mời họp số 43/GM-UBND, Khai mạc 07h30’ (thứ Hai) - Ngày 20/4/2015
 
Cập nhật, 16:00’ ngày 16/4/2015
Ngày 16/4/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 43/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2015 thảo luận các nội dung:
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2014.
 
Tờ trình và dự thảo NQ Quy định về quản lý đầu tư và các dự án nhóm C trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
 
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Than Uyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (UBND huyện Than Uyên lập).
 
Sở Nông nghiệp và PTNT:
  
Đề án hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát.
 
Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại: http://vpubnd.laichau.gov.vn mục Tài liệu Hội nghị để nghiên cứu, tham gia.
  
Thành phần:
  
* Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
 
* Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
 
Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Văn hoá - TT&DL, Thông tin và Truyền thông, Cục Thống kê tỉnh. (Trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
 
Huyện Than Uyên: Bí thư Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, TT. Tin học và Công báo.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
      
Thời gian: 02 ngày, khai mạc vào hồi 07h30’ (thứ Hai) – ngày 20/4/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Minh Tiến