Thứ hai 15/8/2022
in trang
Giấy mời họp số 40/GM-UBND, khai mạc 08h00’ (Thứ Ba) - ngày 14/4/2015
 
Cập nhật, 17h00’ ngày 09/4/2015
Ngày 09/4/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 40/GM-UBND (Tải về) mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Họp Hội đồng thẩm định dự án Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
  
Thành phần:
  
Chủ trì: đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐ.
 
Các thành viên Hội đồng thẩm định được thành lập tại Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (Danh sách thành viên).
      
Thời gian: khai mạc vào hồi 08h00’ (thứ Ba) – ngày 14/4/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh (tầng 3, nhà B).
 
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị tài liệu, báo cáo nội dung tại cuộc họp.
 
 
Minh Tiến