Thứ tư 3/3/2021
in trang
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015
 
Ngày 06/4, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 391-CV/ĐU hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015.
 
Theo đó, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 4. Cụ thể:
 
Tập trung tuyên truyền 07 nội dung theo Hướng dẫn số 94-HD/ĐUK, ngày 30/3/2015 của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 04 năm 2015 như:
 
Kỷ niệm 145 ngày sinh V.I.  Lênin (22/4/1870 – 22/4/2015); Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).
 
Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).
 
Nhận được Công văn này, yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Hùng Cường