Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 37/GM-UBND, Khai mạc 15h00’ (Thứ Năm) - Ngày 26/3/2015
 
Cập nhật, 10h00’ ngày 25/3/2015
 
Ngày 24/3/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 37/GM-UBND (Tải về Giấy mời) mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Họp thống nhất nội dung công tác quản lý Bãi rác thành phố Lai Châu và đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố Lai Châu.
  
Thành phần:
  
Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ trì.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên TN.
 
Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu.
 
Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lai Châu.
      
Thời gian: Từ 15h00’ (thứ Năm) – ngày 26/3/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh (tầng 3, nhà B).
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.
 
Minh Tiến