Thứ hai 23/5/2022
in trang
Giấy mời họp số 30/GM-UBND, khai mạc 14h00’ (Thứ Năm) - ngày 12/3/2015
 
Cập nhật 14:00’ ngày 05/3/2015
 Ngày 05/3/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 30/GM-UBND (Tải về) mời dự họp.
 
Nội dung:
 
UBND tỉnh mời đại diện các đơn vị liên quan tham dự phiên họp cùng Đoàn công tác KTNN Khu vực VII về việc Triển khai công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII tại tỉnh Lai Châu.
  
Thành phần:
  
Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu;
 
Thường trực UBND tỉnh Lai Châu;
 
Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên TM, TH.
      
Thời gian: 14h00’ (thứ Năm) – ngày 12/3/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – tầng 3 – nhà B – khu TT Hành chính Chính trị tỉnh.
 
Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII. Đảm bảo các điều kiện ăn nghỉ và làm việc cho Đoàn công tác trong thời gian Đoàn công tác làm việc tại Lai Châu.
 
Minh Tiến