Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HỎA TỐC) Giấy mời họp số 26/GM-UBND, Khai mạc 14h00’ - Ngày 02/3/2015
 
                                              Cập nhật 08:15' ngày 02/3/2015
Ngày 02/3, UBND tỉnh ban hành (HỎA TỐC) Giấy mời họp  số 26/GM-UBND, khai mạc 14h00', ngày 02/3/2015.
       
Nội dung:
  
Họp bàn về vệc giải quyết những vướng mắc trong công tác giải ngân dự án xây dựng khu tái định cư thị trấn Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn.
  
 Thành phần:
 
Đồng chí Lê Trọng Quảng– Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các đơn vị: Sở Tài Nguyên và Môi trường;  Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi nhánh ngân hàng Phát triển Lai Châu; Văn phòng UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo UBND và các phòng ban liên quan Huyện Nậm Nhùn.
 
Thời gian: bắt đầu từ 14h00’, ngày 02/3/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh - Tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.
 
 
Hùng Cường