Thứ tư 5/10/2022
in trang
Sinh khí mới cho các huyện nghèo
 

(BLC) - Từ Nghị quyết 30a của Chính phủ và một số chương trình, dự án khác, trong năm qua toàn tỉnh đã có 5.070 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,7% năm 2008 xuống còn 26,55% năm 2009, giải quyết việc làm cho 4.500 lao động; dạy nghề cho 9.962 lao động nông thôn.

Lãnh đạo xã Bum Nưa, huyện Mường Tè hướng dẫn bà con bản Nậm Củm áp dụng KHKT mới trong sản xuất nông nghiệp.

Trong tổng số 63 huyện nghèo được thụ hưởng từ các dự án đầu tư theo Nghị quyết 30a/CP, tỉnh ta có 5 huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên.

Trong năm 2009, theo kế hoạch Chính phủ tạm ứng 178.349 triệu đồng cho Lai Châu, UBND tỉnh đã phê duyệt phân bổ, vốn tạm ứng năm 2009 cho mỗi huyện khoảng 25 tỷ đồng để: hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng, giao đất để trồng rừng sản xuất; hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; chính sách cán bộ đối với hộ nghèo; đầu tư xây dựng một số hạng mục cơ sở hạ tầng. UBND tỉnh xác định đây là một trong những Nghị quyết mang tính tổng hợp có sự lồng ghép các nguồn vốn khác như: Chương trình 135 giai đoạn II, Chương trình dự án vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA… để thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, kém hiệu quả. Đồng thời huy động sự đóng góp của cộng đồng, các doanh nghiệp để thực hiện chương trình này.

Thực hiện Nghị quyết, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký cam kết với UBND tỉnh, hỗ trợ, tài trợ cho 5 huyện nghèo trong giai đoạn 2009 – 2011 với tổng số tiền 76,772 tỷ đồng. Trong đó Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hỗ trợ 47,372 tỷ đồng cho huyện Sìn Hồ và Mường Tè: xóa nhà tạm, xây dựng nhà bán trú dân nuôi, đào tạo, phát triển nghề, hỗ trợ giáo dục, y tế… Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 29,4 tỷ đồng cho 3 huyện còn lại. Bên cạnh việc tập trung xóa nhà tạm cho hộ nghèo, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện tiến hành quy hoạch đất đai, thực hiện hỗ trợ đối với các hộ đã được giao đất để tăng gia sản xuất, hỗ trợ phát triển chăn nuôi, học nghề với mục đích để người nghèo từng bước cải thiện đời sống vật chất và chủ động XĐGN hiệu quả, bền vững.
 Các huyện phân bổ đầu tư trọng yếu cho công tác xây dựng cơ bản và công tác hỗ trợ sản xuất. Kênh mương, thủy lợi, đường giao thông nông thôn đang được các nhà thầu khẩn trương thi công. Nghị quyết 30a của Chính phủ là chương trình có tính chất mở, trong quá trình tổ chức thực hiện có sửa đổi, bổ sung cho đối tượng thụ hưởng và nâng mức hỗ trợ, mức đầu tư. Ngoài ra sẽ xây dựng thêm một số cơ chế chính sách và giải pháp đặc thù phù hợp với các huyện nghèo như: chính sách về hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chính sách giáo dục - đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí, chính sách cán bộ đối với huyện nghèo…
Ông Vương Văn Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ đánh giá: Đến nay, 5 huyện nghèo đã tổ chức thực hiện xây dựng được 154 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ gạo cho số hộ nghèo dọc tuyến biên giới với mức 15kg/người/tháng để đồng bào có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống…
Năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Than Uyên tập trung nhân lực, vật lực, dồn sức từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 30a. Huyện đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan cùng vào cuộc xây dựng các đề án, hạng mục công trình trọng điểm thiết yếu để giải ngân. Trong năm 2009, huyện được phân bổ 25 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: phát triển giao thông nông thôn, công trình nước sinh hoạt, thuỷ lợi… và 2.328 triệu đồng hỗ trợ gạo 5 dân tộc đặc biệt khó khăn, chính sách cán bộ, hỗ trợ sản xuất…. Với nguồn kinh phí này bà con được hỗ trợ giống nông nghiệp, vật nuôi, phân bón, kinh phí làm chuồng trại… Ngoài ra, vụ đông xuân năm nay huyện đã đầu tư 200 triệu đồng cho dự án mô hình lúa séng cù với tổng diện tích 84,9ha trồng thí điểm ở các xã: Phúc Than, Mường Than, Mường Cang, Hua Nà. Đồng thời vận động bà con phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá, nhân rộng nhiều mô hình trang trại gia đình quy mô vừa và nhỏ. Cũng từ nguồn vốn của Nghị quyết 30a/CP, huyện đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi mới tại xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời sửa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi đã xuống cấp ở các xã Mường Than, Phúc Than… phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua bước đầu thực hiện Nghị quyết 30a/CP, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện từ 33,26% (năm 2008) giảm xuống còn 26,02% (năm 2009).
Ông Nguyễn Văn Dương – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Than (Than Uyên) cho biết: “Nghị quyết 30a là một cú hích, đồng thời mở thêm cơ hội cho người dân thoát nghèo, vươn lêm làm giàu. Tuy nhiên cùng với đó, đòi hỏi mỗi người dân phải biết nắm cơ hội, làm chủ khoa học, kỹ thuật, từ đó chủ động tìm hướng phát triển kinh tế”.
Năm 2010, UBND tỉnh giao kế hoạch 137.340 triệu đồng cho 5 huyện nghèo. Với nguồn hỗ trợ này từ nay đến cuối năm, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của 5 huyện là 3%, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt trên 28%, cơ bản xóa xong nhà tạm cho các hộ nghèo.
 
 
Theo BLC