Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 20/GM-UBND, Khai mạc 08h30’ (thứ Năm) - Ngày 05/02/2015
 
Cập nhật 09:00’ ngày 3/2/2015
Ngày 02/02/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 20/GM-UBND mời dự họp.
  
Nội dung:
   
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch, an toàn thực phẩm và đảm bảo hoạt động y tế Tết Ất Mùi 2015. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì.
 
1. Tại điểm cầu của tỉnh
  
- Đại diện Thường trực UBND tỉnh;
- Đại diện các sở, ngành: Y tế, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
  
- Thành phố Lai Châu: Đại diện Lãnh đạo: UBND thành phố, Phòng Y tế, Phòng Công thương (Giao UBND thành phố mời).
 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế (Giao Sở Y tế mời, tổng số 30 đại biểu).
 
- Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
 
2. Tại điểm cầu các huyện.
 
- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện.
- Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện là thành viên Ban Chỉ đạo Vì chất lượng vệ sinh ATTP cấp huyện.
  
- Đại diện Lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện huyện, Trưởng trạm y tế một số xã, thị trấn trọng điểm.
 
3. Thời gian: ½ ngày, khai mạc 8h30’ Thứ năm, ngày 05/02/2015.
 
4. Địa điểm:
- Tại điểm cầu của tỉnh: Phòng họp trực tuyến Tầng 3 - Chi nhánh Viettel Lai Châu - 317 Đường Trần Phú - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu.
  
- Tại điểm cầu các huyện: Phòng họp trực tuyến của Trung tâm Viettel các huyện.
  
5. Tổ chức thực hiện:
 
- Giao Sở Y tế sao gửi các tài liệu của Trung ương và địa phương cho các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh; phối hợp với Chi nhánh Viettel Lai Châu chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
- Giao UBND các huyện mời đại biểu của huyện về dự họp, số lượng tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất của từng phòng họp để bố trí cho phù hợp; phối hợp với Trung tâm viettel huyện chuẩn bị phòng họp và sao gửi tài liệu cho các đại biểu tại điểm cầu địa phương; riêng đại biểu thuộc Thành phố Lai Châu mời dự họp tại điểm cầu của tỉnh.
 
- Tài liệu của Hội nghị, đề nghị các đơn vị đăng tải trên website của Bộ Y tế theo địa chỉ: http://moh.gov.vn và Cục Y tế dự phòng, địa chỉ http://vncdc.gov.vn từ ngày 04/02/2015; Ma két của Hội nghị các đơn vị sử dụng tên của tỉnh, huyện hoặc trên nền phông máy chiếu.
 
Thu Hoài