Thứ hai 23/5/2022
in trang
Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2015
 
Ngày 28/01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 126 /KH-UBND, Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2015.
 
Mục đích tuyên tuyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
 

         
Nội dung của Kế hoạch: Tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thanh tại địa phương; Vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện hoặc tập chạy hàng ngày nhằm nâng cao sức khoẻ, thể lực; Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn.
         
 
Thời gian tổ chức từ 7h00 ngày Chủ nhật 22/3/2015.
 Địa điểm tại các địa điểm công cộng của các xã, phường, thị trấn.
Đối với Lễ phát động tại tỉnh tổ chức vào 7h00 ngày Chủ nhật 22/3/2015 gắn với Khai mạc thi đấu giải Việt dã Thanh niên năm 2015 tại Trung tâm Văn hoá Thanh thiếu niên tỉnh.
   
Thành phần tham dự Ngày chạy Olympic: Nhân dân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn; chú ý mời những người tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân, huy động tối đa các đối tượng học sinh, thanh niên, thiếu niên tham dự Ngày chạy Olympic. Mời các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị…. đóng trên địa bàn tham dự Ngày chạy Olympic.
         
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện Lễ phát động Ngày chạy Olympic tại tỉnh. Hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic của các địa phương; Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa của Ngày chạy Olympic, của thể dục, thể thao đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ và xây dựng lối sống lành mạnh; Phối hợp với Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Điều lệ giải Việt dã Thanh niên năm 2015, tham mưu công tác tổ chức khai mạc giải cùng với Lễ phát động Ngày chạy Olympic; Bảo đảm các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic theo Kế hoạch. 
     
 Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh huy động 150 đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic.Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá Thanh thiếu niên tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi Lễ.Phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ giải Việt dã Thanh niên năm 2015.
Liên đoàn lao động tỉnh Huy động 100 cán bộ, công đoàn viên (trong đó có mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh) tham gia Ngày chạy Olympic.
  
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 100 cán bộ chiến sỹ tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic.
 
Công an tỉnh huy động 50 cán bộ chiến sỹ tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic. Xây dựng Kế hoạch bảo vệ, tổ chức công tác đảm bảo an toàn trật tự trong buổi Lễ và thi đấu giải Việt dã.
  
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo
   
 Huy động 150 học sinh cấp THPT tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic.
 
 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu tổ chức tuyên truyền.
  
Sở Y tế xây dựng Kế hoạch, bố trí cán bộ, nhân viên và phương tiện tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn sức khoẻ cho buổi Lễ và thi đấu giải Việt dã.
 
 Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Ngày chạy Olympic tại địa phương, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Chọn 1 xã (phường, thị trấn) để kết hợp tổ chức Lễ phát động nhân dân tập luyện thể dục thể thao và hưởng ứng Ngày chạy Olympic của địa phương.Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền việc tổ chức Ngày chạy Olympic trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thanh trong cộng đồng dân cư.Bố trí ngân sách và các điều kiện đảm bảo cần thiết khác để tổ chức Ngày chạy Olympic trên địa bàn. Riêng UBND thành phố Lai Châu: Huy động 100 nhân dân trên địa bàn các phường Tân Phong, Đoàn Kết và 100 học sinh Trung học cơ sở tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic của tỉnh.  
 
Thu Hoài