Thứ hai 15/8/2022
in trang
Điều chỉnh thời gian làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT
 
Ngày 28/01/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn (HOẢ TỐC) số 129/UBND-NN về việc điều chỉnh thời gian làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 
Ngày 23/01/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do đ/c Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn làm Trưởng đoàn.
 
Tuy nhiên, do có sự thay đổi về lịch công tác của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh thông báo điều chỉnh thời gian làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:
 
Đoàn không đi thăm và làm việc thực tế.
 
Đoàn công tác làm việc với BCĐ về kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh, cụ thể:
 
Thời gian: 08h30’ (thứ Hai) – ngày 02/02/2015.
 
Thành phần và địa điểm: Theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh.
 
Minh Tiến