Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 17/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Năm) - Ngày 29/01/2015
 
Cập nhật 15:00’ ngày 27/01/2015
Ngày 27/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 17/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 2015 của BCĐ 389 Quốc gia.
  
Thành phần:
  
Thường trực UBND tỉnh:
 
Thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP (Danh sách kèm theo);
 
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
 
Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh;
 
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh;
     
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Năm) – ngày 29/01/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B.
 
Giao Sở Công thương chuẩn bị tài liệu gửi các đại biểu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến