Thứ hai 23/5/2022
in trang
(THAY GIẤY MỜI) đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 
Ngày 26/01/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 103/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đ/c Trịnh Đình Dũng – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm Trưởng Đoàn.
   
1. Ngày 27/01/2015:
 
Sáng:
 
- 10h00’: Đón Đoàn công tác tại khu vực giáp ranh với tỉnh Lào Cai.
 
Thành phần:
 
Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh;
 
Công an tỉnh: Bố trí 01 xe dẫn Đoàn.
 
- 11h00’: Đón Đoàn công tác tại Nhà khách Hương Phong
 
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh.
 
- 11h30’: Tiếp cơm Đoàn tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
 
Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng.
 
Chiều:
 
- 14h30’: Làm việc với Đoàn công tác tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
Thành phần:
 
Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thường trú tại Lai Châu, cơ quan thường trú báo Nhân dân tại Lai Châu.
 
- 17h00’: Đoàn đi thăm hỏi 02 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lai Châu.
 
Thành phần:
 
Lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xay dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
 
Đại diện Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Lai Châu.
 
- 18h30’: Tiếp cơm Đoàn tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Như thành phần làm việc.
 
Lãnh đạo, Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.
 
Đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh.
 
2. Ngày 28/01/2015:
 
Sáng:
 
- 06h15’: Mời Đoàn ăn sáng tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Thường trực Tỉnh uỷ, Đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.
 
Tập thể lãnh đạo sở, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở Xây dựng.
 
Công an tỉnh (cán bộ dẫn đường).
 
- 07h00’: Đoàn công tác rời thành phố Lai Châu đi thăm và làm việc tại công trường thuỷ điện Lai Châu.
 
Thành phần: Như thành phần đón đòn 10h00’ ngày 27/01/2015.
 
- 09h30’: Thăm công trường thuỷ điện Lai Châu và làm việc với Chủ đầu tư (Ban QLDA thuỷ điện Sơn La – Lai Châu)
 
Thành phần:
 
Đoàn công tác của Bộ Xây dựng.
 
Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu.
 
Đại diện Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Nậm Nhùn.
 
Lãnh đạo Ban QLDA thuỷ điện Sơn La – Lai Châu.
 
- 11h30’: Tiếp cơm Đoàn tại Ban QLDA nhà máy thuỷ điện Sơn La – Lai Châu.
 
Thành phần: Như thành phần làm việc cùng Đoàn.
 
- 13h30’: Tiễn Đoàn đi Điện Biên.
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
Sở Xây dựng:
 
Chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn công tác.
 
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn trong thời gian công tác tại tỉnh.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Nhà khách Hương Phong đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn trong thời gian công tác tại tỉnh.
 
Sở Giao thông Vận tải: Đảm bảo giao thông thông suốt theo lịch trình của Đoàn.
 
Văn phòng Tỉnh uỷ: Chuẩn bị phòng họp và các điều kiện phục vụ buổi làm việc của Đoàn.
 
Sở LĐTBXH: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Lai Châu lựa chọn 02 hộ gia đình chính sách đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố để Đoàn công tác đến thăm hỏi (01 hộ gia đình chính sách đã được hỗ trợ về nhà ở, 01 hộ gia đình dự kiến nằm trong danh sách hỗ trợ về nhà ở của tỉnh).
 
Ban QLDA thuỷ điện Sơn La – Lai Châu: Đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn tại đơn vị.
 
Công an tỉnh: Bố trí 01 xe dẫn Đoàn theo lịch trình làm việc của Đoàn công tác.
 
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến