Thứ hai 23/5/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp 15/GM-UBND, Khai mạc 15h00’ (thứ Tư) - Ngày 21/01/2015
 
Cập nhật, 14:00’ ngày 20/01/2015
Ngày 20/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 15/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với Đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đi khảo sát tại địa phương để phục vụ nghiên cứu nhiệm vụ: “Đánh giá QĐ số 79/2005/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ để phục vụ phát triển vùng Tây Bắc”.
  
Thành phần:
  
Đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn;
 
Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
 
Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh;
     
Thời gian: khai mạc 15h00’ (thứ Tư) – ngày 21/01/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 - nhà B - trung tâm HCCT tỉnh.
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo để làm việc tại cuộc họp theo nội dung Công văn số 172/XHNV-QLKH ngày 09/01/2015 của Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn.
 
Minh Tiến