Thứ hai 15/8/2022
in trang
Giấy mời họp số 10/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Tư) - Ngày 21/01/2015
 
Cập nhật 16:00’ ngày 15/01/2015
Ngày 15/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 10/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Y tế năm 2014, kế hoạch năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế.
  
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội – HĐND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động TB&XH, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc Sở Y tế (Do Sở y tế mời, tổng số 15 đại biểu).
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
     
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Tư) – ngày 21/01/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B.
 
Giao Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến